ولادت امام حسن (علیه السلام)92

با نوای حاج محمود کریمی

حاج محمود کریمی-ای عشق ببین ماه (مدیحه سرایی)

حاج محمود کریمی-برخیز زمین گوش (مدیحه سرایی و مناجات)

حاج محمود کریمی-با خوب و بدها گدا می سازه (سرود)

حاج محمود کریمی-ماه خدا دل من تنگ توهه (سرود)


برچسب ها : منتظران شهادت  , قرارگاه منتظران شهادت  , هیئت مکتب الزینب  , حاج محمود کریمی  , ولادت امام حسن 92 حاج محمود کریمی  ,