چند فایل شور و زمینه زیبا از سید جواد میرجعفری

سید جواد میرجعفری

منتظران شهادت     منتظران شهادت     منتظران شهادت     منتظران شهادت


برچسب ها : هیئت مکتب الزینب  , سید جواد میرجعفری  , مداحی شور و واحد  , واحد حضرت علی اکبر ع  ,