شب عید غدیر خم

با مداحی حاج محمود کریمی،سید مهدی میرداماد،محمد رضا طاهری،محمد حسین طاهری،سید مجید بنی فاطمه

منتظران شهادت

منتظران شهادت     منتظران شهادت     منتظران شهادت     منتظران شهادت

منتظران شهادت     منتظران شهادت      منتظران شهادت     منتظران شهادت

منتظران شهادت      منتظران شهادت     منتظران شهادت

 


برچسب ها : منتظران شهادت  , محمود کریمی-مجید بنی فاطمه-محمد رضا طاهری-محمد حسین طاهری-عید غد  ,