هیئت رضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا

با مداحی حاج عبد الرضا هلالی

قرارگاه منتظران شهادت

منتظران شهادت-حاج عبد الرضا هلالی جلسه هفتگی

برای دانلود از لینک های زیر استفاده کنید

حاج عبد الرضا هلالی

حاج عبد الرضا هلالی

حاج عبد الرضا هلالی

حاج عبد الرضا هلالی

حاج عبد الرضا هلالی


برچسب ها : منتظران شهادت  , مداحی  , ذاکرین  , بسیج  , حاج عبد الرضا هلالی  , محفل بسیجیان  , جلسه هفتگی حاج عبد الرضا هلالی  ,